مسیر سبز
مسیر سبز

ضعيف‌ ترين بانک ها در پرداخت وام اشتغال خبرگزاری

ضعيف‌ ترين بانک ها در پرداخت وام اشتغال
خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران در نخستين نشست كارگروه اشتغال استان با اعلام خبر تحقق 104 درصدي تعهدات اشتغال استان تهران گفت: عملكرد ضعيف برخي بانك‌ها در ارائه تسهيلات وام‌هاي زودبازده رضايت‌بخش نيست.

 نعمت‌ا... تركي در نشست كارگروه اشتغال استان با بررسي و گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان در تعهدات اشتغالزايي، افزود: همه دستگاه‌ها در سال گذشته در ايجاد فرصت‌هاي شغلي تلاش كردند تا سهم اشتغال استان به بيش از 38 هزار فرصت شغلي برسد. وي گفت: كارگروه اشتغال الزام دارد كه تعهد ايجاد فرصت شغلي را به دستگاه‌ها بدهد و براي 9 سال در صورت روال به‌صورت سال گذشته خواهد بود.

 به‌طوري كه با نگاهي ويژه سازوكاري جديد را در دستور اعضاي كار كارگروه قرار خواهيم داد. دبير كارگروه اشتغال استان تهران در ادامه اين نشست،‌ ارائه تسهيلات وام‌هاي زودبازده را در سهم اشتغالزايي استان موثر دانست و اظهار کرد: از سال 84 سقف و رقم 3200 ميليارد توماني را براي سهم استان در تسهيلات مشاغل زودبازده مصوب شده بود كه تاكنون 50 درصد تسهيلات از سوي بانك‌هاي عامل پرداخت شده است.

وي ادامه داد: از 3200 ميليارد تومان تسهيلات وام هاي زودبازده، 2200 ميليارد تومان در مرحله عقد قرارداد و پرداخت قرار داشته و حدود یکهزار ميليارد تومان در اختيار بانك‌ها هستند كه به دلايل محدوديت منابع و عدم بررسي مناسب طرح‌ها متوقف مانده‌اند.در اين جلسه گزارشي از بانك هاي عامل در ارائه تسهيلات وام‌هاي زودبازده اعلام شد.

بانك عامل/ سقف تسهيلات تخصيصي/ مبلغ پرداخت نشده/ بانك مسكن/   173 ميليارد تومان /129 ميليارد تومان/بانك صادرات/591 ميليارد تومان/  198 ميليارد تومان/ بانك رفاه  /146 ميليارد تومان/ 105 ميليارد تومان /بانك صنعت و معدن/  51 ميليارد تومان//51ميليارد تومان /بانك سپه   /152 ميليارد تومان/  152ميليارد تومان /بانك كشاورزي/351 ميليارد تومان/  4800ميليارد تومان / بانك ملت    /572 ميليارد تومان/    371 ميليارد تومان /بانك تجارت  /444ميليارد تومان/  107 ميليارد تومان /بانك ملي /800ميليارد تومان/ 194ميليارد تومان.بنابر اين گزارش دو بانك رفاه و ملت در ارائه تسهيلات بانكي به نسبت بانك‌هاي ديگر ضعيف بوده‌اند. همچنين دو بانك صنعت و معدن و سپه در ارائه تسهيلات وام‌هاي زودبازده و خانگي بيش از تعهد خود تسهيلات ارائه كرده‌اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید