هر روز!
هر روز!

تمیز کردن چتر تمیز کردن چتر : برای تمیز

تمیز کردن چتر تمیز کردن چتر 
 : برای تمیز

تمیز کردن چتر
تمیز کردن چتر
: برای تمیز کردن چتر ،از اسفنجی که آغشته به آب و آمونیاک است استفاده می کنید و به تمام سطوح چتر می کشید ،پس از خشک شدن بار دیگر اسفنج را در آب و سرکه خیس کنید وبه روی آن بکشید ،سپس چتر را خشک کنید با این کار رنگ و لطافت اولیه خود را باز خواهد یافت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید