اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

آقای مدیر چرا تیم‌های پایه را تعطیل کردی؟ جمعی

آقای مدیر چرا تیم‌های پایه را تعطیل کردی؟ جمعی

آقای مدیر چرا تیم‌های پایه را تعطیل کردی؟
 جمعی از والدین بازیکنان تیم‌های پایه باشگاه صنعت مس پیش از ظهرامروز با حضور در این باشگاه مراتب اعتراض خود را به ناصر شهبازی مدیر عامل این باشگاه در خصوص به تعطیلی کشاندن برخی از تیم‌های پایه اعلام داشتند. به گزارش فارس، در این تجمع والدین به همراه فرزندان خود از تعطیل شدن تیم‌های پایه ابراز نارضایتی کردند اولیاء این بازیکنان معتقدند فعالیت این تیم‌ها باید دوباره از سر گرفته شود چرا که در چند سال اخیر مخارج بسیاری را صرف حضور فرزندان خود در تیم‌های پایه باشگاه مس کرده‌اند و باشگاه مس نیز با صرف وقت و هزینه‌های دیگری در رشد و پرورش فرزندان آنها اقداماتی را انجام داده است پس از بین بردن این سرمایه‌های جز زیان و ضرر برای خانواده‌ها و بیت المال حاصل دیگری نخواهد داشت. شهبازی مدیر عامل باشگاه، مسئولیت پاسخگویی به این اعتراضات را به حمید حسین خانی مسئول رده‌های سنی باشگاه مس محول کرده است تا با تشکیل کمیته‌ای چند نفر از سوی اولیاء بازیکنان و تعدادی از اعضا باشگاه مس فردا نتیجه نهایی در خصوص مسائل و اتفاقات تیم های پایه تصمیم گیری شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید