بهترین زندگی
بهترین زندگی

روغن کرچک در زایمان، چه نقشی دارد؟ روغن کرچک

روغن کرچک در زایمان، چه نقشی دارد؟
روغن کرچک نوعی روغن نباتی است که از دانه های گیاه کرچک بدست می آید. این گیاه یکی از مستندترین گیاهان برای تحریک زایمان است. روغن کرچک باعث منقبض شدن عضلات گوارشی شده و رحم را تحریک می نماید، همچنین تولید غده پروستات را افزایش می دهد و از طرفی یک پیام دهنده شیمیایی برای بدن است که رحم را تحریک می کند.

بعضی تحقیقات بالینی، شواهد سنتی روغن کرچک در تحریک زایمان را تایید می کند. در این مطالعات مصرف 60 میلی لیتر آن در 50 درصد خانم ها در اواخر دوران بارداری ظرف 24 ساعت منجر به زایمان شده است. اطلاعات ایمنی زیادی برای روغن کرچک موجود نیست و برای خانم های باردار در طول دوران بارداری شان سفارش نمی شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید