مطالب جالب!
مطالب جالب!

آگهی دعوت به همکاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی دعوت به همکاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی دعوت به همکاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران
نحوه تماس: متقاضیان واجدشرایط می توانند بمنظور ثبت نام در آزمون استخدامی بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از تاریخ 89/5/9 لغایت تاریخ89/5/19 پس از واریز مبلغ 120.000 ریال به شماره حساب  1-455455 – 710 – 3001 بنام اداره امور کارکنان ورفاه بانک قرض الحسنه مهر ایران نزد شعبه طالقانی تهران کد3001 قابل پرداخت در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور اقدام و پس از اخذ رسید بهمراه یک قطعه عکس 4×3 پرسنلی اسکن شده (تمام رخ وجدید پشت سفید) به سایت اینترنتی بانک به آدرس www.qmb.ir مراجعه ونسبت به تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت مذکور اقدام وشماره رهگیری خود را جهت پیگیری مراحل آزمون ودریافت کارت ورود به جلسه آزمون یادداشت نمایند .
آخرین مهلت ثبت نام:
89/5/19

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید