نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

کتاب حديث بي قراري ماهان اثر احمد شاملو «حديث

کتاب حديث بي قراري ماهان اثر احمد شاملو 
 «حديث

کتاب حديث بي قراري ماهان اثر احمد شاملو
«حديث بي‌قراري ماهان» يکي از مجموعه‌هاي شعر احمد شاملو، شاعر جريان‌ساز معاصر است. اشعار اين مجموعه، در فاصله‌ي سال‌هاي 1351 تا 1378 سروده شده است. «کژمژ و بي‌انتها»، «نخستين از غلظه پنيرک»، «نخستين که در جهان ديدم»، «چون فوران فحل‌مست آتش»، «چاه شغاد را ماننده»، «با تخلص خونين بامداد»، «نگران، آن دو چشمان است»، «شرقاشرق شاديانه»، «شبانه» و «شب‌بيداران» سروده‌هاي اين مجموعه هستند. شعر «با تخلص خونين بامداد» از اين مجموعه را مي‌خوانيم: «مرگ‌ ‌آن‌گاه‌ پاتابه‌ ‌همى‌ گشود که‌ خروس‌ سحرگهى‌/ بانگى‌ ‌همه‌ ‌از بلور سر مى‌د‌اد ـ/ گوش‌ به‌ بانگ‌ خروسان‌ در سپيده‌دم‌/ هم‌ ‌از لحظه‌‌ا‌ى‌ ترد ميلاد خويش‌./ مرگ‌ ‌آنگاه‌ پاتابه‌ ‌همى‌ گشود که‌ پوپک‌ زردخال‌/ بى‌شانه‌‌ى‌ نقره‌ به‌ صحر‌ا سر مى‌نهاد ـ/ به‌ چشم‌، تاجى‌ به‌ خاک‌ ‌افکنده‌ جستم‌ ‌هم‌ ‌از لحظه‌‌ا‌ى‌ نگر‌ان‌ ميلاد خويش‌./ مرگ‌ ‌آن‌گاه‌ پاتابه‌ ‌همى‌ گشود که‌ کبک‌ خر‌امان‌/ خنده‌‌ى‌ ‌غفلت‌ به‌ د‌امنه‌ سر د‌اد ـ/ به‌ در کشيدن‌ جام‌ قهقهه‌ ‌همت‌ نهادم‌/ ‌هم‌ ‌از لحظه‌‌ا‌ى‌ گريان‌ ميلاد خويش‌./ مرگ‌ ‌آن‌گاه‌ پاتابه‌ ‌همى‌ گشود که‌ درخت‌ بهارپوش‌/ رخت‌ ‌غبار‌آلوده‌ به‌ قامت‌ مى‌‌آر‌است‌ ـ/ چشم‌ به‌ ر‌اه‌ خز‌ان‌ تلخ‌ نشستم‌/ ‌هم‌ ‌از لحظه‌‌ا‌ى‌ نوميد ميلاد خويش‌./ مرگ‌ ‌آن‌گاه‌ پاتابه‌ ‌همى‌ گشود که‌ ‌هز‌ار سياه‌پوش‌/ بر شاخ‌سار خز‌انى‌ تر‌انه‌‌ى‌ بدرود ساز مي‌کرد/ با تخلص‌ سرخ‌ بامد‌اد به‌ پايان‌ بردم‌/ لحظه‌ لحظه‌‌ى‌ تلخ‌ِ ‌انتظار خويش/ مرگ آن‌گاه پاتابه همي گشود که هزار سياه‌پوش بر شاخ‌سار خزاني ترانه‌ي بدرود ساز مي‌کرد -/ با تخلص سرخ بامداد به پايان بردم لحظه لحظه‌ي تلخ انتظار خويش.» کتاب «حديث بي‌قراري ماهان» اثر احمد شاملو، از سوي نشر چشمه منتشر شده و در اختيار علاقه‌مندان فرهنگ و ادب قرار گرفته است.

مشخصات
وزن: 93 گرم
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 72 صفحه
نوع جلد: شوميز
نويسنده/نويسندگان: احمد شاملو
ناشر: نشر چشمه
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: پنجم
موضوع: مجموعه شعر
مناسب براي: بزرگسالان
شابک: 9789643620134

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید