هر روز!
هر روز!

نظرت راجع به دنیا چیست؟! آیة الله جوادی آملی

نظرت راجع به دنیا چیست؟! 
 
 آیة الله جوادی آملی

نظرت راجع به دنیا چیست؟!

آیة الله جوادی آملی در این کتاب، دیدگاه‌های امام علی (علیه السلام) را در باب دنیا و گرایش به آن بیان کرده است. این کتاب در اصل برخی سخنرانی‌های ایشان است که از سوی "رحیمیان محقق" استخراج و طی چهار فصل فراهم آمده است. پیش از آغاز فصل نخست، تعریفی از دنیا و اقسام آن در قرآن و ویژگی‌های دنیای ممدوح و در فصل دوم ویژگی‌های دنیای مذموم عرضه می‌گردد. نگارنده در فصل سوم آثار و پیامدهای منفی دوستی دنیا را توضیح داده و فصل چهارم را به نحو مقابله با خطرات دنیاپرستی، با تکیه بر زهد و تقوی، اختصاص داده است ."


دنیا معجون غریب و خلیط عجیبی است که چهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید