مکان یار
مکان یار

امام زاده بی بی رحیمه خاتون آدرس: ایران - فارس

امام زاده بی بی رحیمه خاتون
آدرس: ایران - فارس - سلطان شهر

این امام زاده از نوادگان حضرت امام رضا (ع;) می باشد و محلی است برای زیارت و استراحت و آرامش و نزدیک شهر سلطان شهر کربال می باشد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید