مکان یار
مکان یار

قلعه چالش در | Chales Dar Castle آدرس: ایران - چهارمحال

قلعه چالش در | Chales Dar Castle آدرس: ایران - چهارمحال

قلعه چالش در | Chales Dar Castle
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهر کرد چالشتر

قلعه چالشتر در استان چهار محال و بختیاری تلفیقی از معماری دوران قاجار با معماری اروپایی است که با ستونهایی ایستاده از سنگ و نقش برجسته های دیدنی خودنمایی می کند. قلعه چالشتردر پنج کیلومتری شهرکرد به عنوان یک اثر باشکوه از نظر معماری و هنری حجاری در ایران است.
مجموعه تاریخی چالشتر شامل سر در سنگی، خان نشین، اندرونی، حمام، انبارها و اصطبلها است و قلعه عیانی و خان نشین این مجموعه تاریخی دارای ‪ ۳۸‬ستون سنگی با سر در و ایوان می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید