مسیر سبز
مسیر سبز

لباس‌های فضانوردی جدید NASA +عکس تاپ ناپ: در اوایل

لباس‌های فضانوردی جدید NASA +عکس 
 تاپ ناپ: در اوایل

لباس‌های فضانوردی جدید NASA +عکس
تاپ ناپ: در اوایل ماه آوریل NASA طرح های 3بعدی جدید خود را برای لباس های فضانوردی به رأی عمومی گذاشت. نام لباسی که در آخر این ماه به عنوان برنده وارد مرحله ساخت و تولید می شود.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید