هر روز!
هر روز!

آیین های ایرانی؛ قربان بایرام : عید قربان که مهم‏ترین

آیین های ایرانی؛ قربان بایرام
: عید قربان که مهم‏ترین جشن ترکمن‏هاست در روز دهم ذیحجه با قربانی کردن دام‏ها برگزار می‏شود. مراسم این عید از روز هفتم ذیحجه شروع می‏شود، این روزها را، روزهایی که از بوی خوش جشن، خبری دهد، می‏نامند. در این روز خانه و تمام اسباب وسایل را تمیز می‏کنند روز هشتم روز «عید مردگان» است که برای مردگان «پاسدق» نذر می‏کنند که نوعی نان است. روز نهم «دیری عید» روز زنده‏ هاست و بهترین و تمیزترین لباس‏هایشان را می‏پوشند. شب قبل از عید استحمامی مخصوص می‏کنند که به آن «قربان شوره» می‏گویند. دهم یا «قربانلیق» روز قربانی کردن در راه خداست. روزهای یازدهم و دوازدهم روزهای صدقه دادن یا «چاقرمق» به معنی دعوت کردن است و برای خوردن آبگوشت قربانی، همدیگر را دعوت می‏کنند. روز عید قربان بنا به تکلیف شرعی هر کسی به حدی که شرع معین کرده است، گوسفند یا بز یا گاوی را ذبح می‏کند. چنانکه کسی یک اسب و یک جفت گاو برای شخم زدن داشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید