هر روز!
هر روز!

چروک های فراموش شده چروک های فراموش شده سالمندی مرحله

چروک های فراموش شده چروک های فراموش شده سالمندی مرحله

چروک های فراموش شده
چروک های فراموش شده سالمندی مرحله کمال آدمی است. بزرگترها و سالمندان از نعمات، برکات و سرمایه‌های معنوی یک جامعه محسوب می‌شوند. سالمند در طول دوران عمر خود سردی و گرمی بسیاری چشیده و اکنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید