هر روز!
هر روز!

ماسک جوش شیرین ماسک جوش شیرین : ماسک جوش

ماسک جوش شیرین 
 ماسک جوش شیرین : ماسک جوش

ماسک جوش شیرین
ماسک جوش شیرین : ماسک جوش شیرین
: ماسک جوش شیرین
: ماسک جوش شیرین
به گزارش : درست کردن این ماسک بسیار ساده است و اگر با پوستتان سازگاری کند بسیار موثر می باشد. یادتان باشد، دلیل پیدایش همه جوش ها یکسان نیست به همین دلیل باید ماسک ها و داروهای مختلفی را امتحان کنید تا ببینید کدامیک برایتان موثرتر است.
برای درست کردن این ماسک فقط به دو ماده نیاز دارید: جوش شیرین و آب
بعد ازاینکه صورتتان را با یک ماده تمیزکننده خوب شستشو دادید کمی از این دو ماده را با هم مخلوط کرده و روی پوستتان بمالید. وقتی کل صورتتان را با این ماسک پوشاندید، بگذارید مدتی روی پوست بماند. در این زمان می توانید کارهای دیگرتان را انجام دهید یا دراز کشیده و کمی استراحت کنید.
سپس جوش شیرین را از روی پوستتان شسته و ببینید که چقدر پوستتان نرم و صاف می شود. اگر این ماسک با پوستتان سازگار بود و جوش هایتان بهتر شد، چند بار در هفته از آن برای از بین بردن کامل جوشهایتان استفاده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید