مسیر سبز
مسیر سبز

کاهش نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرلاین‌ها خبرگزاری مهر: رئیس

کاهش نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرلاین‌ها
خبرگزاری مهر:  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کاهش قیمت بلیت پروازهای خارجی ایرلاین‌های داخلی خبر داد و گفت: از اول مهرماه تمامی پروازهای خارجی از جمله پروازهای حج به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل می‌شود.

حمید رضا پهلوانی با اشاره به کاهش قیمت بلیت پروازهای خارجی از سوی شرکتهای هوپیمایی ایران، اظهار داشت: ایرلاین‌های داخلی قیمت بلیت پروازهای خارجی را کاهش دادند تا به این وسیله تعداد مسافران خود را افزایش دهند.

وی افزود: با افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی ایرلاین های داخلی، فرصت برای ایرلاین های خارجی فراهم شد و آنها از این بازار سود می بردند، بنابراین شرکتهای داخلی تصمیم گرفتند تا قیمتها را کاهش دهند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص میزان کاهش قیمت بلیت پرواز ایرلاین‌های داخلی اظهار داشت: تعیین قیمتهای بلیت پروازهای خارجی از سوی شرکتها و بنابر شرایط بازار تعیین می شود و ممکن است در مواقع خاص، تغییراتی را داشته باشند، بنابراین نمی توان درصد مشخصی را اعلام کرد.

پهلوانی تصریح کرد: امیدواریم با کاهش قیمت بلیت پروازهای خارجی، شاهد حضور بیشتر مسافران در عرصه حمل و نقل هوایی باشیم.

وی در خصوص انتقاق پروازهای حج به فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تمامی پروازهای خارجی از تاریخ اول مهرماه از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل می شود که این پروازها شامل پروازهای حج تمتع و عمره به استثنای پروازهای VIP و باری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرودگاه امام خمینی (ره) دو باند برای پرواز هواپیماها دارد، اظهار داشت: یک باند برای شرایط اضطراری قابل استفاده است، بنابراین مشکلی در پرواز هواپیماها بوجود نمی آید، ضمن آنکه در زمان پروازهای خارجی می توان از زمان مناسب پرواز بهره گرفت تا در ورود و خروج مشکلی بوجود نیاید.

پهلوانی با تاکید بر اینکه فرودگاه امام خمینی (ره) با یک باند هم مشکلی ندارد، گفت: در طرح توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) ساخت هتل و امکانات زیادی در نظرگرفته شده است که در صورت تامین تسهیلات با سرعت بیشتری به پایان می رسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید