هر روز!
هر روز!

سبزه تخم مرغی - کاشت سبزه و گل درون تخم مرغ

سبزه تخم مرغی - کاشت سبزه و گل درون تخم مرغ

سبزه تخم مرغی - کاشت سبزه و گل درون تخم مرغ
یران : 
سبزه تخم مرغی - کاشت سبزه و گل درون تخم مرغ : سبزه تخم مرغی
: سبزه تخم مرغی
 
کاشتن گل یا سبزه درون پوست تخم مرغ
 
بنا به گزارش : قسمت بالایی تخم مرغ را ارام بشکنید و محتویات ان را خالی کنید ، مقداری پنبه را با اب نمناک کنید و درون پوسته خالی قرار دهید.
 
کمی تخم شاهی یا هر دانه ای که دوست دارید روی پنبه ها بریزید ( مقدار دانه  باید کم باشد چون تعداد زیاد پس از سبز شدن موجب ترک خوردن پوست تخم مرغ میشود ) ؛ پوسته تخم مرغ را درون جا تخم مرغی قرار داده و نزدیک منبع نور مانند پنجره قرار دهید ( نور مستقیم افتاب نباید به تخم مرغ بتابد ).
 
در طی مدت چند روز کم کم دانه ها سبز میشوند ، میتوانید روی پوست تخم مرغ را رنگ کنید یا ان را همانند شکل بالا درون جا تخم مرغی ای که درست کرده اید قرار دهید ، میتوانید هر روز کمی روی سبزه ها را با اب اسپری کنید.
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید