هر روز!
هر روز!

بازو های فوری : بازو های فوری مقدار تمرین

بازو های فوری : بازو های فوری 
 مقدار تمرین

بازو های فوری
: بازو های فوری
مقدار تمرین بازو را افزایش دهید و رشد آنها را مشاهده کنید هجوم خون به بازو در این برنامه دلیل اصلی رشد بازوهاست . وقتی که حس می کنید بازوها احتیاج به شوک دارند افزایش مقدار تمرین می تواند مثل معجزه عمل کند . برنامه ای که معرفی می شود ، آستین خیلی از پیراهن ها را برایتان تنگ خواهد کرد .
به گزارش : در این طرح از حرکات اصلی برای افزایش مقدار تمرین روی جلو بازو و پشت بازوها استفاده می شود و عضلات برای رشد سریع تر شوک می شوند. اشتباه نکنید این برنامه در واقع یک جلسه تمرین اختصاصی روی بازو است و به درد کسانی می خورد که از رشد بازوهای خود رضایت کافی ندارند یعنی که فقط هفته ای یک بار باید با این برنامه تمرین شود و بعد از آن عضلات برای رشد نیاز به استراحت دارند. برخی از حرکات تمرین این برنامه شاید برای شما عجیب باشد که چرا در این تمرین بازو استفاده شده اما همه آنها بر اساس منطق در برنامه جای داده شده اند و اشتباهی صورت نگرفته است.
بازوها را در بخش پائین حرکت موازی با زمین نگهدارید و آرنج ها را در طول حرکت با بدن در یک خط نگهدارید. یعنی اجازه ندهید آرنج ها از بدن جلوتر یا عقب تر حرکت کند .
دمبل ها را صاف بالا ببرید و به سمت پائین بازگردانید و از حرکت دادن ضربدری وزنه در این برنامه خودداری کنید .
دستگیره تکی کابل را به قرقره بالایی باید متصل کنید و کابل را به طرف چانه بکشید نه به طرف سر . این کمک می کند تا به اوج انقباض بهتری در بخش حرکت برسید .
فاصله بین دست ها در حدی حفظ کنید که در مچ های دست احساس ناراحتی نداشته باشید . آرنج ها را نزدیک بدن حفظ کنید تا فشار پشت بازوها حفظ شود .
برنامه تمرین پشت بازو
–    پرس مچ برعکس ۴ ست با تکرارهای ۵ تا ۱۲ تایی –    پرس سینه دست جمع ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –    پشت بازو خوابیده ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –    پرس سرشانه دمبل ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –     پشت بازو دمبل خم ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تا ۱۵ تایی
–    جلوبازو هالتر ۴ ست با تکرارهای ۱۲ تا ۱۵ تایی –    جلوبازو دمبل تناوبی ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –    جلوبازو چکشی ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –    جلوبازو کابل افقی ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تایی –    جلوبازو و تک دمبل خم ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تا ۱۵ تایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید