هر روز!
هر روز!

بانک ملت | بانک ملت : بانک ملت | بانک

بانک ملت | بانک ملت : بانک ملت | بانک

بانک ملت | بانک ملت
: بانک ملت | بانک ملت
درباره بانک ملت
به گزارش : بانک ملت به موجب مصوبه ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک ها از ادغام بانک های تهران، داریوش، بین المللی ایران، عمران، بیمه ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و تحت شماره 38077 در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک نیز از همان تاریخ آغازشد.
با ادغام بانک ها، سرمایه ی اولیه ی بانک ملت به 33.5 میلیارد ریال رسید. آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 19 مرداد 1384 بالغ بر 11.861 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و اندوخته ی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی انجام شد. به استناد مجمع عمومی فوق العاده بانک ها مورخ 17 فروردین 87 و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 68985/ت 37925 مورخ 2 مرداد 86 شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 20.000 میلیارد ریال به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند.
این بانک دارای 1714 شعبه در داخل و 5 شعبه در خارج از کشور است. کارکنان بانک درحال حاضر 23,307 نفر است و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ی بانک دکتر علی دیواندری است. مهم ترین راهبردهای بانک ملت توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص های عملکرد است.
برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش های استراتژی محور، فن آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده است.
سایت بانک ملت سایت بانک ملت هم اکنون رتبه 8 ایران و 850 جهانی را در سایت آلکسا دارد. به دلیل خدمات متنوع الکترونیکی و درگاه های پرداخت و همچنین انجام امور مالی و تجاری روزانه کاربران بسیاری به سایت بانک ملت هدایت می شوند که به همین دلیل نیز پربازدیدترین سایت در میان بانک های ایرانی می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید