هر روز!
هر روز!

معما : تخم مرغ و بطری معما : تخم مرغ

معما : تخم مرغ و بطری معما : تخم مرغ

معما : تخم مرغ و بطری
معما : تخم مرغ و بطری : معما : تخم مرغ و بطری
: معما : تخم مرغ و بطری
: یک معلم علوم تجربی در سر کلاس آزمایشگاه به شاگردان خود می گوید هر کسی که بتواند این تخم مرغ را درون این بطری با دهانه کوچک بکند این هفته مشق نخواهد داشت. البته با این قانون که: تخم مرغ باید “یک تکه” به داخل بطری رفته و آسیب نبیند، بطری را نمی توانید بشکنید، همچنین از وسایل آزمایشگاه می توانید از مقداری کاغذ، یک بسته کبریت، مقداری سرکه، و یک لگن استفاده کنید.
به گزارش : پس از چند لحظه یکی از بچه های کلاس اعلام آمادگی می کند و با استفاده از لوازم آزمایشگاهی ذکر شده، تخم مرغ را داخل بطری کند. اوچگونه این کار را انجام داد؟
توجه داشته باشید که فاقد اینکه کاری با تخم مرغ انجام شود، تخم مرغ نمی تواند داخل بطری برود.
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
جواب معما : در ابتدا سرکه را داخل لگن ریخته می شود و تخم مرغ را می گذاریم تا در داخل آن خیس بخورد. بدین نحو فاقد اینکه پوسته با خطر شکستن روبرو شود، نرم می شود. پس از اینکه تخم مرغ خوب خیس خورد  مقداری از کاغذ را خورد کرده و داخل بطری ریخته می شود. حال کبریت را برداشته و کاغذ پاره های درون بطری را آتش می زنیم.
 
سپس تخم مرغ خیس خورده در سرکه را برداشته و بر روی مجرای ورودی بطری قرار می دهیم. بدین نحو محل ورود اکسیژن به داخل بطری بسته می شود. آتش نمی تواند فاقد دریافت اکسیژن روشن بماند برای همین، مکشی در داخل بطری برای دریافت اکسیزن اتفاق می افتد و آتش تخم مرغ را بدرون بطری می مکد. بعد از زمان کوتاهی پوسته تخم مرغ نیز حالت سخت اولیه خود را باز می یابد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید