مسیر سبز
مسیر سبز

بانک ملی از بانک صادرات شکایت کرد واحد مرکزی

بانک ملی از بانک صادرات شکایت کرد
واحد مرکزی خبر: مدیرعامل بانک ملی ایران گفت : تاکنون 175 فقره از املاک گروه امیر منصورآریا ضبط شده است.

 فرشاد حیدری در تشریح اقدامات انجام شده بانک ملی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی افزود : بانک ملی تا کنون 27 فقره شکوائیه علیه افراد و شرکت های وابسته به گروه امیرمنصورآریا به مبلغ بیش از 5 هزار و 881 میلیارد ریال طرح کرده است.

مدیرعامل بانک ملی همچنین از طرح شکوائیه بر ضد بانک صادرات ایران خبر داد و گفت: بانک صادرات به عنوان مقصر اصلی و سرمنشأ فساد بزرگ بانکی و مشارکت در فرایند مجرمانه ، موجب وارد شدن خسارت مادی و معنوی بسیار به بانک ملی ایران شده است.

حیدری همچنین از صدور 131 فقره اجرائیه علیه گروه آریا به مبلغ بیش از 912 میلیارد ریال خبر داد و افزود : بانک ملی علاوه بر شرکت مستمر در جلسات کارگروه ویژه دولت به منظور بررسی تهاتر اموال گروه آریا با دیون آن از بعد قضایی نیز عاملان و مقصران ان را تعقیب می کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نتایج بازرسی های انجام شده از واحدهای درگیر پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: کارکنان خاطی شناسایی و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده اند.

حیدری گفت : بانک ملی از کارکنانی که درمراحل دادرسی جرم یا تخلف آنان محرز شده است ، شکایت و از مقامات قضایی درخواست رسیدگی و مجازات قانونی انها را کرده است.   
        
مدیر عامل بانک ملی تصریح کرد : به موازات افشای سوء استفاده مالی اخیر و ورود دستگاه قضایی به موضوع از شهریور 90، تمامی مدارک و مستندات مربوط به منظور بهره برداری در اختیار مسئولان رسیدگی به پرونده قرار گرفت.

وی افزود: به منظور کشف ابعاد سوء استفاده مالی ، این بانک گروه هایی از بازرسان مجرب را به شعب مربوط و اداره امور شعب مناطق آزاد اعزام کرد و بیش از 300 مجلد پرونده های گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده بررسی شد.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید