هر روز!
هر روز!

امام علی(ع) یک انقلابی است نه یک دیپلمات! امام علی(ع)

امام علی(ع) یک انقلابی است نه یک دیپلمات! امام علی(ع)

امام علی(ع) یک انقلابی است نه یک دیپلمات!
امام علی(ع) یک انقلابی است نه یک دیپلمات!


کشورداری بدون سیاست‌ورزی امری ناممکن است. و در نگاه رایج دنیا سیاست‌ورزی به ناچار شامل اموری چون موضع‌گیری مبهم، امتیاز دادن برای امتیاز گرفتن و اموری از این دست است. بلکه کسی که حرف‌ها، موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌های خود را بی‌پرده و از ابتدای کار اعلام می‌کند از سیاست سررشته‌ای ندارد.
کسی که اهل سازش و کوتاه آمدن برای تصاحب یا تثبیت حکومت خود نیست فهم سیاسی پایینی دارد. حتی چنین فردی صلاحیت لازم برای تصدی امر حکومت را دارا نیست. حاکم باید اهل معامله باشد، باید بتواند در صحنه تهدیدات، نمایشی خوب را کارگردانی کند و یادش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید