هر روز!
هر روز!

مردم از بهداشت و درمان شاکی هستند رئیس کمیسیون

مردم از بهداشت و درمان شاکی هستند 
 رئیس کمیسیون

مردم از بهداشت و درمان شاکی هستند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هیچکدام از دولتهای بعد از انقلاب نتوانستند پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه سلامت باشند، اظهار داشت: مردم از وضعیت بهداشت و درمان شاکی هستند.

دکتر حسینعلی شهریاری در مراسم تودیع ومعارفه وزرای بهداشت اظهار داشت: وزارت بهداشت به تنهایی از عهده مشکلات حوزه سلامت بر نمی آید و دولت باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

وی با اعلام اینکه 30 درصد مشکلات نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، افزود: 70 درصد این مشکلات به هماهنگی های بین بخشی و دولت باز می گردد که باید پاسخگو باشد و انجام دهد.
شهریاری با اشاره به حضور 6 ماهه دکتر طریقت منفرد در مسند وزارت بهداشت اظهار داشت: دکتر طریقت 6 ماه پرتلاطم را در وزارت بهداشت که دوران خیلی سختی بود پشت سر گذاشت و کارهای بزرگی را شروع کرد که وزیر جدید بهداشت باید این کارها را مدیریت کند.
وی با اعلام اینکه وزیر بهداشت یکی از مشکل ترین مسئولیتها را در بین تمام وزرا بر عهده دارد گفت: کار وزیر بهداشت نسبت به سایر وزرا سخت تر است چون باید مطالبات و خواسته های مردم را پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با خطاب قرار دادن مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در این مراسم حضور داشت گفت: جنابعالی و دولت باید پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم در حوزه بهداشت باشید.
شهریاری با اشاره به دغدغه جدی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و مطالبات ایشان افزود: مقام معظم رهبری فرمودند هیچ بیماری نباید دغدغه ای جز درد بیماری داشته باشد که متاسفانه هیچکدام از دولت ها توانستند پاسخ مثبت به این دغدغه بدهند و کمن مشکلات پابرجاست.
علت اینکه  نگاه سلامت نگر در بین دولت‌ها وجود نداشته است به خاطر این بوده که نه اعضای هیات دولت، نه نمایندگان مجلس و نه قوه قضائیه و وزارتخانه های پولدار مشکلی برای تامین هزینه های درمان نداشته اند و این مردم مستضعف و حاشیه نشین بودند که وقتی با دفترچه درمان مراجعه می کردند خیلی آنها را مورد توجه قرار نمی دادند چون این دفترچه ها اعتبار چندانی ندارد
وی با اشاره به دو مقوله عدالت در سلامت و کاهش سهم پرداخت از جیب مردم که در برنامه پنجم گنجانده شده است افزود: بر اساس این برنامه سهم پرداختی مردم از هزینه های درمان باید به زیر 30 درصد برسد که متاسفانه نه تنها موفق نشد بلکه برعکس در حال حاضر حدود 70 درصد هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود.
وی با انتقاد از اینکه هیچ کدام از دولت های بعد از انقلاب دید سلامت نگر نداشته و سلامت را جزو 4 اولویت اول خود قرار ندادند تاکید کرد: علت اینکه  نگاه سلامت نگر در بین دولت‌ها وجود نداشته است به خاطر این بوده که نه اعضای هیات دولت، نه نمایندگان مجلس و نه قوه قضائیه و وزارتخانه های پولدار مشکلی برای تامین هزینه های درمان نداشته اند و این مردم مستضعف و حاشیه نشین بودند که وقتی با دفترچه درمان مراجعه می کردند خیلی آنها را مورد توجه قرار نمی دادند چون این دفترچه ها اعتبار چندانی ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مردم از وضعیت بهداشت و درمان شاکی هستند تصریح کرد: ما از انتصاب دکتر هاشمی به وزارت بهداشت خوشحال شدیم چون تا کنون به وزیر بهداشت در بین دولتمردان به چشم وزیری نگاه می شد که هزینه تراشی می کند.
وی با تاکید بر اینکه وزیر بهداشت قطعاً مطالبات را می تواند پیگیری کند افزود: آقای هاشمی اهل تساهل و تسامح نیست و از حقوق مردم و سلامت نخواهد گذشت.
متاسفانه از برنامه پزشک خانواده خاطره بدی در ذهن مردم باقی مانه است که علتش همکاری نکردن وزارت تعاون و بیمه ها با وزارت بهداشت بوده است.متاسفانه منابع مالی جای دیگری قرار دارد و وزارت بهداشت باید پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه سلامت باشد. ما امیدواریم در این دوره شاهد همکاری و تعامل وزیر تعاون با وزیر بهداشت برای رفع مشکلات بیمه ای باشیم
شهریاری رای بی سابقه مجلس به وزیر بهداشت دولت یازدهم را یکی از دلایل پاسخگو بودن وزارت بهداشت و دولت به مطالبات مردم در حوزه سلامت دانست و افزود: امیدواریم فصل جدیدی در حوزه سلامت باز شود.
وی با تاکید بر اینکه وزیر تعاون باید با وزیر بهداشت هماهنگ باشد تا مشکلات بیمه ای برطرف شود افزود: متاسفانه از برنامه پزشک خانواده خاطره بدی در ذهن مردم باقی مانه است که علتش همکاری نکردن وزارت تعاون و بیمه ها با وزارت بهداشت بوده است.متاسفانه منابع مالی جای دیگری قرار دارد و وزارت بهداشت باید پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه سلامت باشد. ما امیدواریم در این دوره شاهد همکاری و تعامل وزیر تعاون با وزیر بهداشت برای رفع مشکلات بیمه ای باشیم.  


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید