مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: ناهارخوردن در ارتفاع 800 فوتی نامه: سال 1932

عکس: ناهارخوردن در ارتفاع 800 فوتی 
 نامه: سال 1932

عکس: ناهارخوردن در ارتفاع 800 فوتی
نامه: سال 1932 عکسی از کارگران در حال ناهار خوردن در ارتفاع 800 فوتی زمین گرفته شد که یکی از ماندگارترین عکس‌های موجود شناخته می‌شود


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید