هر روز!
هر روز!

چرا کودکمان دروغ می گوید چرا کودکمان دروغ می گوید

چرا کودکمان دروغ می گوید چرا کودکمان دروغ می گوید

چرا کودکمان دروغ می گوید
چرا کودکمان دروغ می گوید : چرا کودکمان دروغ می گوید
: چرا کودکمان دروغ می گوید
: حتما جمله ی حقیقت را از کودک بشنوید را شنیده اید اما باید بگوییم منظور این جمله فقط کودک زیر ۳ سال است زیرا این کودکان هرچیزی را که می بینند یا می شنوند با برداشتی که دارند راحت بیان می کنند . این کودکان آنقدر ساده هستند که اولین چیزی که به ذهنشان می رسد را حتی اگر نفهمند چیست می گویند و حس می کنند همه فکر آن ها را می خوانند و اصلا معنای دروغ و دروغ گفتن را نمی فهمند اما با رشد کودک و تکامل فکر و شناخت بیشتر از محیط در می یابند که اطرافیان ذهن آن ها را نمی خوانند و اگر چیزی غیر از حقیقت بگویند کسی آن ها متهم نمی کند به همین دلیل شروع به خیال بافی و گفتن چیزی غیر از حقیقت می کنند . این فرایند معمولا در کودکان بین ۳ تا ۴ سالگی شکل گرفته و با رشد کودک نیز تکامل می یابد و شدت بیشتری پیدا می کند .

به گزارش : البته در این سن کودک همانطور که گفته شد خیال پردازی می کند و اگر اشتباهی کرد بجای گفتن حقیقت با داستان بافی و دروغ آن را گردن کسی غیر از خود حتی چیزی غیر واقعی می اندازد . البته میزان این تخیل با هوش کودک رابطه مستقیم دارد اما بطور طبیعی تمام کودکان از ۶ سالگی دروغ را بلدند . در اینجا جا دارد به نکته ای اشاره کنیم گاهی اوقات همانطور که گفته شد کودک خیال پردازی کرده و آن را برای والدین تعریف می کند این به معنای دروغگویی کودک نیست و نباید کودک را به گفتن دروغ متهم کرد زیرا این خود دلیلی برای دروغ گفتن های بعدی کودک می شود وقتی خود را متهم می بیند دیگر بین حقیقت و دروغ فرق قائل شده و برای اینکه دیگر مورد سرزنش قرار نگیرد به نظر خود دروغ که بهترین راه است را انتخاب می کند . از سوی دیگر بعضی اوقات خود والدین دروغگویی را به کودک می آموزند مانند وقتی که در جمعی از کودک بابت صفاتی که ندارد تمجید می کنند یا حتی دورغ ساده بگو بابا خونه نیست درصورتیکه هست قدم اولیه این آموزش است . بهر حال اگر کودکی دروغ می گوید باید آن را نشانه عدم امنیت و ترس او دانست و هرچه زودتر باید از آن پیشگیری کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید