مطالب جالب!
مطالب جالب!

آیا میدانید عشق در چند ثانیه اتفاق می‌افتد!؟ برای

آیا میدانید عشق در چند ثانیه اتفاق می‌افتد!؟ 
 برای

آیا میدانید عشق در چند ثانیه اتفاق می‌افتد!؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که عشق در اصل از مغز انسان سرچشمه می‌گیرد، اما قلب انسان نیز در این میان بی‌تاثیر نیست. در حقیقت می‌توان گفت عشق یک جریان بالا به پایین و در عین حال پایین به بالاست که از مغز به سمت قلب و از قلب به سمت مغز در جریان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید