بهترین زندگی
بهترین زندگی

آیا نوزادان می‌توانند فکر کنند؟ آیا نوزادان می‌توانند فکر

آیا نوزادان می‌توانند فکر کنند؟
آیا نوزادان می‌توانند فکر کنند؟
بستگی به تعریف شما از فکر کردن دارد. البته نوزاد نمی‌تواند عقاید خود را با دیگران در میان بگذارد. اما برخی از محققان معتقدند که نوزادان مفاهیم را کنار هم می‌چینند (البته به طور سطحی).

 این مسأله از بدو تولد که می‌توانند صدای مادرشان را به ذهن بسپارند و تشخیص دهند و نسبت به احساسات قبل و بعد از تولد پاسخ دهند مشهود است. می‌توان گفت که حافظه و احساسات به طور جدا ناپذیری با تفکر مرتبط هستند.

 مغز نوزاد بسته به نوع تجارب او در رحم مادر و بعد از تولد، رشد متفاوتی دارد. ما در رحم مادر، در هنگام تولد و مراحل اولیه دوران نوزادی، چیزهای زیادی را می‌آموزیم و نسبت به محیط پیرامونمان بسیار حساس هستیم. ما از‌‌ همان روز اول زندگی چیز‌ها را به خاطر می‌سپاریم.

 سایر کار‌شناسان معتقدند که مغز نوزاد برای انجام وظایفی بیش از وظایف حیاتی بدن تکامل نیافته است.

 یک واقعیت روشن است: نوزادان هر روز چیزهایی می‌آموزند و آن دانش‌ها را در مجموعه مهارت های رو به رشد خود به کار می‌برند. بنابراین آیا نوزاد واقعاً می‌تواند فکر کند؟ نوزادتان را تماشا کنید و خودتان قضاوت کنید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید