مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: دریاچه ارومیه در آستانه مرگ کامل تابناک: دریاچه

عکس: دریاچه ارومیه در آستانه مرگ کامل 
 تابناک: دریاچه

عکس: دریاچه ارومیه در آستانه مرگ کامل
تابناک:  دریاچه ارومیه در معرض خشک شدن کامل قرار دارد. سطح دریاچه طی سیزده سال گذشته ۶ متر کاهش یافته است.

مرگ دریاچه مساوی است با تبدیل هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمکی و شرایط زیست محیط منطقه را به شدت دگرگون خواهد کرد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید