مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: دریاچه ارواح شیطانی ایسنا: دریاچه اشک‌ها یا دریاچه

عکس: دریاچه ارواح شیطانی 
 ایسنا: دریاچه اشک‌ها یا دریاچه

عکس: دریاچه ارواح شیطانی
ایسنا: دریاچه اشک‌ها یا دریاچه ارواح شیطانی، مجموعه‌ای از سه دریاچه کوچک، در آتشفشان خاموش «کلیموتو» در اندونزی واقع است. طبق نقل افواه عامه اینجا محل استراحت ارواح مردگان است. نکته جالب در این دریاچه‌ها این است که رنگ آب آنها، مستقل از همدیگر، از آبی به سیاه، سفید، قرمز و یا سبز تغییر می‌کند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید