مکان یار
مکان یار

رود آستارا آدرس: ایران - گیلان - آستارا رود آستا

رود آستارا آدرس: ایران - گیلان - آستارا رود آستا

رود آستارا
آدرس: ایران - گیلان - آستارا

رود آستارا رود مرزی کوچکیست که در مرز میان ایران و جمهوری آذربایجان واقع شده. این رود در بخش ایران شامل سه شاخه فرعی است که دو شاخه آن از ارتفاعات حیران و یک شاخه دیگر آن از ارتفاعات جنگلی بهارستان جریان می یابند. کناره های این رودخانه از درختان انبوه و بیشه زارها پوشیده شده است و جلوه ای زیبا دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید