هر روز!
هر روز!

هوش احساسی عشق شما چقدر است؟ تست : هوش احساسی

هوش احساسی عشق شما چقدر است؟ تست : هوش احساسی

هوش احساسی عشق شما چقدر است؟ تست
: هوش احساسی عشق شما چقدر است؟ تست
: تست شخصیت و روانشناسی هوش احساسی شما چقدر است
 
به گزارش : همه ما در مورد ضریب هوشی (IQ) شنیده ایم و شاید تست هایی نیز در این زمینه داده باشیم. اما احتمال دارد برخی افراد چیزی در مورد هوش احساسی یا EQ نشنیده باشند. ای کیو در واقع هوشمندی احساسی افراد را اندازه می گیرد و توانایی ما برای درک احساسات و نیازهای روحی خود و اطرافیان است.
.
 
بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در اروپا، افرادی که هوش احساسی بالایی دارند، از روابط احساسی خود رضایت کامل دارند و اصولا والدینی دارند که آنها نیز از نظر احساسی راضی و خوشحال هستند. برای اینکه بدانید هوشمندی احساسی نامزد/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید