مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: آخرین بازمانده دریاچه ارومیه عصر ایران: دریاچه ارومیه

عکس: آخرین بازمانده دریاچه ارومیه 
 عصر ایران: دریاچه ارومیه

عکس: آخرین بازمانده دریاچه ارومیه
عصر ایران:  دریاچه ارومیه همچنان رو به خشکی است و در این میان ، آخرین بقایای دریاچه ، همین نمک هایی هستند که در آلاچیق های کنار دریاچه (ی سابق) می فروشند: «نمک دریاچه».
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید