مکان یار
مکان یار

هتل رسالت کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه میدان

هتل رسالت کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه میدان

هتل رسالت کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه میدان فردوسی

هتل ۳ ستاره رسالت واقع در میدان فردوسی کرمانشاه در سال ۱۳۵۰ در ۸ طبقه تاسیس گردیده است و یکی از هتل های تمیز و خوب شهر میباشد. فاصله هتل رسالت تا فرودگاه کرمانشاه از نظر زمانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می باشد همچنین هتل به مرکز شهر و طاق بوستان بسیار نزدیک می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید