هر روز!
هر روز!

علی کریمی قراردادش را ثبت کرد : علی کریمی قراردادش

علی کریمی قراردادش را ثبت کرد : علی کریمی قراردادش

علی کریمی قراردادش را ثبت کرد
: علی کریمی قراردادش را ثبت کرد
سرمربی نفت تهران قرارداد خود را در هیات فوتبال تهران ثبت کرد.
به گزارش : علی کریمی سرمربی نوین نفت تهران قرارداد خود با این تیم را در هیات فوتبال تهران ثبت کرد. او پیش از این و پیش از شروع لیگ با زرد پوشان تهرانی همکاری کرد ولی به دلیل عدم تعهد مالکین وقت نفت، حاضر به ادامه همکاری نشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید