هر روز!
هر روز!

چرا تامین اجتماعی قانون را اجرا نمی کند؟ تامین

چرا تامین اجتماعی قانون را اجرا نمی کند؟ 
 تامین

چرا تامین اجتماعی قانون را اجرا نمی کند؟
تامین اجتماعی با جلوگیری 11 ماهه از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصرح در قانون بودجه سال ، متقاضیان بسیاری را سرگردان کرده و اکنون یک مقام ارشد این سازمان توپ این اقدام را که توسط رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان «تخلف از قانون» مورد انتقاد قرار گرفته، به زمین دولت انداخته است.  


یک مقام ارشد این سازمان در مصاحبه با ایرنا، کمیسیون اجتماعی دولت را عامل عدم اجرای این قانون معرفی کرده، ولی این موضوع را نگفته که چرا تامین اجتماعی براساس وظایف خود در مقابل بیمه شدگان، تاکنون اقدامی برای اجرای قانون انجام نداده است.
"محمدحسن زدا" معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال باید از سوی کمیسیون اجتماعی دولت به این سازمان ارایه شود تا این سازمان نیز نرم افزار اجرای قانون را در اختیار شعب قرار دهد.
زدا معتقد است: آیین نامه قانون بازنشستگی پیش از موعد سال با سنوات ارفاقی بوده، ولی سال از سوی مجلس بدون سنوات ارفاقی تصویب شده است، از این رو قانون توسط کمیسیون اجتماعی دولت مجددا اصلاح و ابلاغ شود.
مقام ارشد سازمان تامین اجتماعی در حالی اعلام می کند، آیین نامه قانون بازنشستگی پیش از موعد سال با سنوات ارفاقی یوده که مدارک و مستندات قانونی و حتی بخشنامه سال همین سازمان، چنین موضوعی را رد می کند.
براساس تاریخچه موجود و مصوبات نمایندگان، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، ابتدا پنجم شهریور ماه 86 مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و 26 اسفند ماه همان سال توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شد.
در متن قانون مصوب مجلس آمده است «به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون در مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد».
آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت 26 اسفند ماه سال 86 در 12 ماده به تصویب رییس جمهوری وقت رسید و از همان سال اجرایی شد.
این قانون در سه سال نخست، در شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه شماره 53 مستمری ها اجرا شد و بخشی از کارکنان دولت مشمول این قانون با بهره مندی از آن بازنشسته شدند.
تامین اجتماعی با جلوگیری 11 ماهه از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصرح در قانون بودجه سال ، متقاضیان بسیاری را سرگردان کرده و اکنون یک مقام ارشد این سازمان توپ این اقدام را که توسط رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان «تخلف از قانون» مورد انتقاد قرار گرفته، به زمین دولت انداخته است
این قانون 10 اسفند ماه 89 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال دیگر تمدید شد که 24 اسفند ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
اما هنگام بررسی لایحه بودجه سال ، دولت وقت برای اجرای این قانون پیشنهاد حذف سنوات ارفاقی و حذف پست سازمانی متقاضی استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد را در خواست کرد که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
بنا بر این، خلاف تاکید معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال شامل پنج سال سنوات ارفاقی بوده، این ارفاق با رای نمایندگان از سال در قانون بودجه حذف شده است و سال هم نمایندگان مردم همین رای را دادند.
در بند ب این بخشنامه آمده است:
«مشمولین بند قانون بودجه سال 1391 کل کشور»
"بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است."

زدا در ادامه گفته است: در گذشته از سوی دولت گفته می شد که کارکنان با لحاظ سنوات ارفاقی می تواند بازنشسته شوند یعنی اگر کارمندی 25 سال خدمت کرده بود با پنج سال ارفاق می توانست با 30 سال و دریافت 30 روز حقوق بازنشسته شود.
وی اظهار داشت : در حالیکه مجلس در قانون بودجه سنوات ارفاقی را حذف کرده است و ما نمی توانیم قانون بازنشستگی پیش از موعد بدون آیین نامه کمیسیون اجتماعی دولت اجرا کنیم .
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: باید آیین نامه جدیدی از سوی کمیسیون اجتماعی دولت در این زمینه تنظیم شود و به دست ما برسد تا اجرایی کنیم .هم اکنون نرم افزار این قانون آماده است و ما منتظر تدوین این آیین نامه هستیم.
با اعلام خبر توقف اجرای این قانون در ایستگاه تامین اجتماعی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرا نشدن قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و این سازمان نمی تواند آن را اجرایی نکند.
عبدالرضا عزیزی در مورد این که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیازمند اصلاحات اساسی است و تا زمان اعمال این اصلاحات، اجرای آن منتفی است، اظهار داشت: آقای تقی نوربخش مدیر عامل این سازمان نمی تواند سلیقه ای عمل کند، زمانی که قانونی تصویب شده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده باید به آن عمل شود.
عزیزی اظهار کرد: آقای نوربخش نمی تواند بگوید ما قانون را اجرایی نمی کنیم زیرا نیازمند اصلاح است.این قانون توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در صورت اجرا نشدن قانون بازنشستگی پیش از موعد، موضوع به قوه قضاییه ارجاع می شود.
ناصر کاشانی افزود: زمانی که قانونی را مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد دولت موظف به اجرای آن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید