هر روز!
هر روز!

فیش حقوقی نماینده مجلس : فیش حقوقی نماینده مجلس

فیش حقوقی نماینده مجلس : فیش حقوقی نماینده مجلس

فیش حقوقی نماینده مجلس
: فیش حقوقی نماینده مجلس
: هفته‌نامه تماشاگران امروز در تازه‌ترین شماره خود با نادرقاضی‌پور در مورد سخنان جنجال برانگیز او گفت‌وگو کرده است. در بخشی از این مصاحبه نماینده مردم ارومیه دو فیش حقوقی خود را برای انتشار در اختیار این نشریه قرار می دهد.

به گزارش :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید