هر روز!
هر روز!

علت خشونت رفتاری کودکان : علت خشونت رفتاری کودکان :

علت خشونت رفتاری کودکان : علت خشونت رفتاری کودکان :

علت خشونت رفتاری کودکان
: علت خشونت رفتاری کودکان : یک دکترای روانشناسی با بیان اینکه بازیهای رایانه‌ای موجب بروز رفتار خشونت در کودکان می‌شود گفت: استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین یک بازی سالم از جمله مواردی است که همچنان در ابهام باقی مانده است و ضرورت دارد این استانداردها مطابق با نیازهای فرهنگی باشد. دکترشعاع کاظمی با اشاره به اینکه آسیب‌های روانی و تقویت حس پرخاشگری مهمترین مشخصه بازیهای رایانه‌ای است که حالت جنگی دارند گفت: فرد باید برای رسیدن به مرحله بعدی بازی با نیروهای به اصطلاح دشمن بجنگد، استمرار چنین بازی‌هایی کودک را پرخاشگر و ستیزه‌جو بار می‌آورد.
: علت خشونت رفتاری کودکان
به گزارش : وی گفت: خشونت مهمترین محرکه‌ای است که در

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید