هر روز!
هر روز!

رضا عظیمی تیمسار ارتشبد رضا عظیمی (۱۲۸۸ تهران

رضا عظیمی 
 
 تیمسار ارتشبد رضا عظیمی (۱۲۸۸ تهران

رضا عظیمی

تیمسار ارتشبد رضا عظیمی (۱۲۸۸ تهران - ۱۳۷۸ پاریس) فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۴ خورشیدی ، ژنرال آجودان محمدرضا شاه از ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ خورشیدی و وزیر جنگ از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ خورشیدی بود.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید