مطالب جالب!
مطالب جالب!

عمو پورنگ میگوید رویای کودکیم تحقق یافت (عکس) «عمو

عمو پورنگ میگوید رویای کودکیم تحقق یافت (عکس) 
 «عمو

عمو پورنگ میگوید رویای کودکیم تحقق یافت (عکس)
«عمو پورنگ» بیان کرده است: وقتی بچه بودم آرزو میکردم یه ماشین کوچولو داشتم و باهاش میرفتم مدرسه، حالا که بزرگ شدم همون ماشین کوچولو اومده تا منو ببره استودیو بالاخره رویای کودکیم محقق شد بچه‌ها!    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید