مسیر سبز
مسیر سبز

کره شمالی، آمریکا را تهدید کرد کره شمالی روز

کره شمالی، آمریکا را تهدید کرد
کره شمالی روز پنجشنبه برنامه آمریکا برای احداث یک پایگاه راداری جدید در ژاپن را محکوم و اعلام کرد این اقدام موجب تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه می شود و چاره ای برای پیونگ یانگ بجز تولید سلاح های هسته ای قوی تر باقی نمی گذارد.
 
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از سئول،ˈلئون پانتاˈوزیردفاع آمریکا روز دوشنبه درجریان سفری به ژاپن اعلام کرده بود که دو کشور به توافق جدیدی در زمینه استقرار یک رادار دیگر دفاع موشکی در ژاپن دست یافته اند.

پانتا گفته بود که استقرار این رادار موجب ارتقای توانایی نیروهای آمریکایی برای دفاع از ژاپن و محافظت از آمریکا دربرابر تهدید موشک های بالستیک کره شمالی می شود.

در این حال وزارت امور خارجه کره شمالی دربیانیه ای کهˈخبرگزاری مرکزی کرهˈ - خبرگزاری رسمی کره شمالی - آن را منتشر کرد،گفت که این اقدام موجب وخیم تر شدن شرایط منطقه ای و تشدید رقابت تسلیحاتی خواهد شد.

این بیانیه افزود: نباید نادیده گرفت که پانتا آشکارا اعلام کرد که رادار جدید علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) هدف گیری شده است و نه چین.

وزارت امور خارجه کره شمالی افزود:باتوجه به اینکه آمریکا به عنوان بزرگترین دارنده سلاح هسته ای و موشک درحال تشدید نیروهای نظامی خود علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره است،کاملا طبیعی است که (کره شمالی) بطور ثابت نیروی بازدارنده هسته ای خود را تقویت کند.

بیانیه وزارت خارجه کره شمالی افزود:رویکرد آمریکا،جمهوری دموکراتیک خلق کره را بر آن می دارد که به یک کشور هسته ای نیرومندتر تبدیل شود تا بتواندبا آمریکا برابری کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید