نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

نرم افزار آموزشي PHP Programming Language نشر پانا Pana PHP Programming

نرم افزار آموزشي PHP Programming Language نشر پانا Pana PHP Programming

نرم افزار آموزشي PHP Programming Language نشر پانا Pana PHP Programming Language Learning Software

«php» یک زبان برنامه‌نویسی برای طراحی وب است که به عنوان یک زبان عمومی هم می‌توان از آن استفاده کرد. php را می‌توان روی اکثر وب‌سرورها نصب کرد. همچنین امکان نصب آن به صورت جداگانه روی تمامی سیستم‌های عامل وجود دارد. محصول پیش رو توسط شرکت «پرند» در قالب 1 حلقه دی‌وی‌دی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. سرفصل مطالب آموزشی که در این مجموعه‌ آمده عبارت‌اند از: فصل اول: php چیست، دلایل استفاده از php، آشنایی کلی با ساختار php، نحوه‌ی ایجاد لوکال‌ هاست توسط Wamp Server، نحوه‌ی نوشتن یک کد php ساده در محیط ویرایشگر متن، نحوه‌ی ایجاد فضای سفید و درج توضیحات، بررسی انواع متدها، طریقه‌ی ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات. فصل دوم: آشنایی با متغیرها، بررسی انواع عددی در زبان php، بررسی رشته‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها، نحوه‌ی به کارگیری عملگر الحاق، آشنایی با ثابت‌ها و طریقه‌ی استفاده از آن‌ها در برنامه‌ها، بررسی آرایه‌ها و انواع آن‌ها، آشنایی با انواع داده‌ها، طریقه‌ی به کارگیری دستور Gettype برای مشاهده‌ی نوع متغیر، نحوه‌ی استفاده از دستور Settype برای تغییر نوع متغیرها، بررسی متغیرها از پیش تعریف شده، چگونگی تغییر نوع متغیرها با استفاده از روش Casting. فصل سوم: آشنایی با عملگر، عمل‌وند و عبارت، بررسی عملگرهای محاسبه‌ای، بررسی عملگر ترکیب یا رشته‌ای، آشنایی با عملگر نسبت‌دهی مرکب، بررسی عملگرهای مقایسه‌ای، آشنایی با عملگرهای منطقی، نحوه‌ی افزایش و کاهش یک متغیر از نوع عددی صحیح، بررسی عملگرهای متفرقه، بررسی تقدم عملگرها؛ فصل چهارم: آشنایی با ساختار شرطی If، نحوه‌ی استفاده از ساختار Else، بررسی ساختار Else If، طریقه‌ی به کارگیری ساختار While، چگونگی استفاده از ساختار Do While، آشنایی با ساختار تکرار For، چگونگی کنترل اجرای برنامه‌ها، نحوه‌ی به کارگیری دستور Continue، آشنایی با حلقه‌های تودرتو، بررسی عبارت شرطی Switch. فصل پنجم: آشنایی با ساخار توابع، طریقه‌ی استفاده از یک تابع سیستمی، نحوه‌ی استفاده از چندین آرماگون در توابع، نحوه‌ی فراخوانی توابع به صورت پویا، حوزه‌ی تعریف متغیرها در یک برنامه‌ی php، دستیابی به متغیرها با استفاده از Global، ثبت حالات وضعیت‌های مابین فراخوانی توابع با استفاده از واژه‌ی کلیدی Static، نحوه‌ی تنظیم مقادیر پیش‌فرض برای آرگومان‌ها، چگونگی ارسال مقادیر به تابع از طریق مرجع، روش ایجاد توابع بدون نام، طریقه‌ی بررسی وجود تابع. فصل ششم: آشنایی با ساختار کلی آرایه‌ها، نحوه‌ی ایجاد آرایه، بررسی آرایه‌های انجمنی، بررسی آرایه‌های چند بعدی، طریقه‌ی دسترسی به آرایه‌ها، پردازش آرایه‌هایی که با روش عددی اندیس‌گذاری شده‌اند، چگونگی پردازش عناصر آرایه با استفاده از ساخار تکرار Foreach، پردازش آرایه‌های انجمنی با استفاده از ساختارهای تکرار. فصل هفتم: طریقه‌ی به کارگیری تابع Array Merge، نحوه‌ی استفاده از تابع Array Push، چگونگی حذف اولین عنصر آرایه با استفاده از تابع Array Shift، طریقه‌ی بازیابی بخشی از آرایه با استفاده از تابع Array Slice، نحوه‌ی مرتب‌سازی آرایه‌ها با ایندکس‌گذاری عددی، چگونگی مرتب‌سازی آرایه‌های انجمنی، طریقه‌ی مرتب‌سازی بر مبنای کلیدهای دستیابی. فصل هشتم: آشنایی با مفهوم شی‌گرایی، بررسی کلاس، نحوه‌ی ایجاد شی، بررسی خصوصیات شی، آشنایی با متدهای شی، نحوه‌ی افزودن متد سازنده به برنامه‌ی نوشته شده، آشنایی با مفهوم وراثت، طریقه‌ی فراخوانی متد رونویسی شده، بررسی نمونه‌ای از یک برنامه‌ی توارثی، نحوه‌ی کسب اطلاعات در مورد کلاس‌ها و اشیا، بررسی وجود کلاس‌ها و متدها، ذخیره و بازیابی اشیا. فصل نهم: بهره‌گیری از فایل‌ها در php، بررسی وجود یک فایل، اندازه‌ی آن و زمان آخرین عملیات، طریقه‌ی ایجاد، حذف، تغییر نام، کپی و مجزاکردن مسیر فایل، نحوه‌ی بازکردن فایل‌ها، نحوه‌ی نوشتن در فایل توسط تابع Fwrite و Fput، نحوه‌ی قفل‌کردن فایل، تمرینی برای خواندن، نوشتن و قفل‌کردن فایل‌ها. فصل دهم: طریقه‌ی خواندن از فایل توسط تابع Fread، طریقه‌ی خواندن کاراکترها از فایل، طریقه‌ی خواندن سطری از فایل با استفاده از توابع Fgetss و Fgetcsv، نحوه‌ی خواندن کل فایل، نحوه‌ی دستیابی تصادفی به محتویات فایل‌ها، نحوه‌ی کارکردن با دایرکتوری‌ها، آشنایی با نحوه‌ی آپلودکردن فایل و طراحی صفحه‌ای به همین منظور، طریقه‌ی بازکردن فایل از طریق Ftp یا Http، نحوه‌ی ضمیمه‌کردن فایل‌ها، ساختن لینکی برای هر منو و وارد‌شدن به صفحه‌ی مربوط به آن در سایت. فصل یازدهم: آشنایی با مفوم بانک اطلاعاتی، کاربران بانک اطلاعاتی، مزایای بانک اطلاعاتی، انواع بانک اطلاعاتی، انواع بانک اطلاعاتی و مقایسه‌ی آن‌ها، انواع رابطه در بانک اطلاعاتی، بررسی فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی، آشنایی با نرمال‌سازی، بررسی سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی و معماری آن، معرفی Mysql، بررسی معماری Mysql، آشنایی با موتور Mysql. فصل دوازدهم: آشنایی با شنایه‌های Mysql، بررسی انواع داده‌ها در Mysql، آشنایی با انواع رشته‌های Mysql، بررسی sql و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید