مکان یار
مکان یار

سنگ نگاره اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) | Eshkaft-e Salman آدرس: ایران

سنگ نگاره اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) | Eshkaft-e Salman آدرس: ایران

سنگ نگاره اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) | Eshkaft-e Salman
آدرس: ایران - خوزستان - ایذه جاده اشکفت سلمان

بالای دره ای در جنوب ایذه در نقطه ای که به شهر مسلطه طاق بزرگی از سنگ طبیعی وجود داره که از نظر زیبایی و عظمت خیره کننده است. درون آن چشمه آب شیرینی جاریه و در فصول بارندگی از بالای طاق آبشار خروشانی جاری می شه. در این محل چهار نقش برجسته دیگر ایلامی دیده می شه که دو تای آن داخل غار و دو تای دیگر در خارج از غاره. بزرگ ترین نوشته خط میخی از دوره عیلامی در این غار موجوده که از زمان شاهک عیلامی، شاه بومی آیاپیر یا آیاتم، به جا مونده و هم چنین برای اولین بار حضور مصور زن دوشادوش مرد در نقش برجسته های این غار دیده شده.این محل نیایشگاه تاریشا بوده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید