مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر زیبای رازقی پرپر شد دلم میخواد گریه کنم

شعر زیبای رازقی پرپر شد 
 دلم میخواد گریه کنم

شعر زیبای رازقی پرپر شد
دلم میخواد گریه کنم برای قتل عام گل برای مرگ رازقی دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق واسه زوال عاشقی
وقتی که قلبا و گلا شکسته و پرپر شدند وقتی که باغچه های عشق سوختند و خاکستر شدند من و تو از گل کاغذی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید