هر روز!
هر روز!

حکم رهبری:توقف اساسنامه جدید و وقف دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه

حکم رهبری:توقف اساسنامه جدید و وقف دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه

حکم رهبری:توقف اساسنامه جدید و وقف
دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب در احکام جداگانه ای خطاب به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاداسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد خودداری شود.
دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد با ارسال اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مردم بزرگوار و به ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد و خانواده های آنان می رسانیم که پس از اتفاقات اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دو حکم جداگانه خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد مواردی را مطرح کردند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: رهبر معظم انقلاب در این احکام "از آنجا که مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی گفتگوهای ملال انگیز و غیرلازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده و اختلافات ملال انگیزی در مورد مسائل دانشگاه آزاد اسلامی پیش آمده" دستور فرمودند فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد خودداری شود و اجرای اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شود.
این دبیرخانه در این اطلاعیه ضمن اشاره به برخی از اخبار در این خصوص همچنین به رسانه ها توصیه کرده است که از اقدام منافی با دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی پرهیز شود.
این اطلاعیه در سایت هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز منتشر شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید