هر روز!
هر روز!

پمپ بنزین جالب و خلاقانه در اصفهان (عکس) : پمپ

پمپ بنزین جالب و خلاقانه در اصفهان (عکس) : پمپ

پمپ بنزین جالب و خلاقانه در اصفهان (عکس)
: پمپ بنزین جالب و خلاقانه در اصفهان (عکس)
: این پمپ بنزین جالب و خلاقانه در اصفهان واقع است. به دلیل گرانی زمین در شهرهای بزرگ وعدم توسعه جایگاه های عرضه بنزین و صف های طولانی در مجاری عرضه سوخت، پمپ بنزین تک تلمبه ای در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ در حال ایجاد است.
 

پمپ بنزین

به گزارش : پمپ بنزین خلاقانه

عکس های دیدنی

عکس های پمپ بنزین

عکس های دیدنی پمپ بنزین

پمپ بنزین اصفهان

پمپ بنزین خلاقانه

 

 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید