مکان یار
مکان یار

هتل آزادی آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خوزستان - آبادان

هتل آزادی آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خوزستان - آبادان

هتل آزادی
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خوزستان - آبادان خیابان امیری خ طالقانی (زندسابق) نبش زابل

این واحد نزدیک به اماکن تفریحی و تجاری و جاهای گردشگری می باشد و ازنظر قیمت هم نسبت به امکاناتش خوب و مناسب می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید