هر روز!
هر روز!

سند/ تشکیل مجلس پارتی توسط حزب ایران سندی از

سند/ تشکیل مجلس پارتی توسط حزب ایران 
 سندی از

سند/ تشکیل مجلس پارتی توسط حزب ایران
سندی از تشکیل یک مجلس پارتی توسط برخی از اعضای حزب ایران نوین

تاریخ: 14 / 7 / 45 

از: 20 / ه ‍ / 4 
موضوع: حزب ایران نوین 
در مورخه 14 / 7 / 45 در منزل یکی از دانشجویان دانشگاه در شمیران مجلس پارتی تشکیل و بنا به دعوت منصور زند (عضو سازمان جوانان) سه دختر و 9 پسر از اعضاء حزب مذکور در آن پارتی شرکت داشتند و تا صبح می‌رقصیدند صبح روز بعد اولیاء سه دختر مزبور که نازی ... ، افشار و دو نفر دیگر مریم و مینا نام داشتند به مقامات حزبی مراجعه و علیه دکتر رهنوردی شکایت کردند و دکتر کلالی موضوع را به دکتر رهنوردی اطلاع داد و او ناچار می‌شود عصر روز یکشنبه 17 / 7 / 45 در حیاط سازمان آقای مجتبی زمردیان و 12 نفر دیگر را که برادران داداشی خواهرزاده دکتر رهنوردی نیز بوده به‌عنوان آبروریزی و اغفال دختران از سازمان اخراج نماید. 
نظریه
منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید