هر روز!
هر روز!

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی انیشتین هشت موضوع

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی انیشتین 
 
 هشت موضوع

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی انیشتین

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتین، که شما هیچ گاه آنان را نمی دانستید. بله،همگی ما می دانیم که انیشتن این فرمول را کشف کرد. اما واقعیت آن است که چیز های کمی در مورد زندگی خصوصی اش می دانیم،خودتان را بااین هشت مورد،شگفت زده کنید!
1 - او با سر بزرگ متولد شد
وقتی انیشتین به دنیا آمد او خیلی چاق بود و سرش خیلی بزرگ تا آنجایی که مادر وی تصور می کرد، فرزندش ناقص است،اما او بعد از چند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید