هر روز!
هر روز!

ذکر سبحان الله، ثواب گفتن ذکر «سبحان الله» چیست؟ در

ذکر سبحان الله، ثواب گفتن ذکر «سبحان الله» چیست؟ در

ذکر سبحان الله، ثواب گفتن ذکر «سبحان الله» چیست؟
در این بخش از سایت مطالبی درمورد ذکر سبحان الله را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
به نقل از : یکی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوک ، ذکر است؛ یعنی مترنّم بودن زبان و قلب انسان به اسماء حُسنای الهی و شاداب نگه داشتن گل روح در زیرباران یاد حق.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید