مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: اولین روز کاری «محمود احمدی نژاد» تابناک: محمود

عکس: اولین روز کاری «محمود احمدی نژاد» 
 تابناک: محمود

عکس: اولین روز کاری «محمود احمدی نژاد»
تابناک: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در اولین روز کاریش پس از پایان دوره ۸ ساله ریاست جمهوری با برخی مقامات کشورهای خارجی دیدار کرد.دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابقدیدار ریکاردو کابریساس معاون رئیس جمهور کوبا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابقدیدار هیئت همراه معاون رئیس جمهور کوبا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابقدیدار فرستاده ویژه رئیس جمهور نیجر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابقدیدار معاون رئیس جمهور نیکاراگوئه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید