هر روز!
هر روز!

لوک فیلدز سر ساموئل لوک فیلدز (۳ اکتبر ۱۸۴۸

لوک فیلدز سر ساموئل لوک فیلدز (۳ اکتبر ۱۸۴۸

لوک فیلدز
سر ساموئل لوک فیلدز (۳ اکتبر ۱۸۴۸ - ۲۸ فوریه ۱۹۲۷) یک نقاش و تصویرگر انگلیسی متولد لیورپول و تحصیل کرده در مدارس کنزینگتون جنوبی و دمی پادشاهی بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید