هر روز!
هر روز!

پیک باور نکردنی رابی رابینسون : پیک باور نکردنی رابی

پیک باور نکردنی رابی رابینسون 
 : پیک باور نکردنی رابی

پیک باور نکردنی رابی رابینسون
: پیک باور نکردنی رابی رابینسون تمام بدنسازانی که تا به حال با آنها ملاقات داشته ام خواستار جلوبازوهایی کامل به همراه پیک آن بوده اند
پیک باور نکردنی رابی رابینسون : پیک باور نکردنی رابی رابینسون
: پیک باور نکردنی رابی رابینسون
به گزارش : به نظر می رسد بعضی ها می دانند که چطور باید یک گروه عضلانی را به شکلی موثر و سریع توسعه دهند برنامه تمرینی کوتاه اما پرشدتی که اینجا ارایه می کنم باید خیلی سریع در ظرف چند ماه پیک خوبی در جلو بازوهایتان ایجاد کند هسته اصلی این برنامه و کلید ساختن بازوهایی عظیم استفاده از تکنیک اوج انقباض است که به عبارتی یعنی منقبض کردن عضله در بالاترین بخش حرکت با حداکثر حد ممکن این تکنیک در حرکاتی کاربرد دارد که در آنها حداکثر فشار در بخش انقباض روی جلوبازوها اعمال می شود جهت منقبض کردن بیشترین تعداد فیبر عضلانی شما باید بزرگترین مقاومت ممکن و سنگین ترین وزنه ممکن را به کار ببرید البته با این شرط که عضله در بالاترین بخش حرکت قابلیت رسیدن به اوج انقباض با آن وزنه را داشته باشد
تمرین را با حرکت جلو بازو نشسته دمبل تناوبی آغاز کنید و هر ست ۱۰ تکرار اجرا کنید این حرکت هم حکم گرم کردن دارد هم حجم ساز است افرادی که در سطح پیشرفته هستند حرکت را ۵ ست اجرا کنند و در هر ست میزان وزنه را افزایش دهند بدنسازانی که در سطح متوسط باید ۴ ست اجرا کنند و مبتدی های پیشرفته هم باید ۳ ست از حرکت را انجام دهند . استراحت بین ست ها نباید بیش از ۴۵ ثانیه شود تنها در حدی که نفس سرجایش بازگردد تمرین با اجرای حرکت جلو بازو خمیده با هالتر به صورت دست جمع به پایان می رسد درست خواندید این حرکت مثل جلوبازو دمبل تک یا همان تمرکزی اجرا می شود تنها با این تفاوت که با هالتر است حرکت را با ۱۰ الی ۱۲ تکرار اجرا کنید و تعداد ست ها هم مثل مشابه حرکت قبل باشد. حرکتی که اجرا میکنید مهم نیست اطمینان حاصل کنید که پیش از پایین بازگرداندن وزنه به جلوبازوهای خود اوج انقباض را می دهید این برنامه که ارایه شد یک پیک باورنکردنی در جلو بازوهایتان ایجاد خواهد کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید